รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
12 ต.ค. 64

รายงานมูลค่าทรัพย์สิน

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55
11 ต.ค. 64

รายงานมูลค่าทรัพย์สิน

โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ
06 ส.ค. 64

รายงานมูลค่าทรัพย์สิน

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21