ราคาหลักทรัพย์

@ 23 กันยายน 65

ราคาเปิดตลาด

10.80

ราคาปิดตลาด

11.00

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.80 - 11.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

567,926

มูลค่าการซื้อขาย

6,223,080