ราคาหลักทรัพย์

@ 14 มิถุนายน 62

ราคาเปิดตลาด

18.80

ราคาปิดตลาด

18.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

18.70 - 18.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

68,600

มูลค่าการซื้อขาย

1,289,670