ราคาหลักทรัพย์

@ 17 พฤษภาคม 64

ราคาเปิดตลาด

9.25

ราคาปิดตลาด

9.10

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.55%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.00 - 9.25

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

131,502

มูลค่าการซื้อขาย

1,193,820