ราคาหลักทรัพย์

@ 30 พฤศจิกายน 66

ราคาเปิดตลาด

11.00

ราคาปิดตลาด

10.90

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.70 - 11.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

984,700

มูลค่าการซื้อขาย

10,655,600