ราคาหลักทรัพย์

@ 11 เมษายน 67

ราคาเปิดตลาด

11.80

ราคาปิดตลาด

11.80

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.84%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.80 - 11.90

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

144,500

มูลค่าการซื้อขาย

1,706,420