ราคาหลักทรัพย์

@ 06 ธันวาคม 62

ราคาเปิดตลาด

19.70

ราคาปิดตลาด

19.70

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.70 - 19.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

142,000

มูลค่าการซื้อขาย

2,797,400