ราคาหลักทรัพย์

@ 21 สิงหาคม 62

ราคาเปิดตลาด

19.70

ราคาปิดตลาด

19.60

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.51%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.60 - 19.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

41,700

มูลค่าการซื้อขาย

817,460