ราคาหลักทรัพย์

@ 22 มกราคม 63

ราคาเปิดตลาด

19.50

ราคาปิดตลาด

19.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

19.50 - 19.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

243,100

มูลค่าการซื้อขาย

4,740,450