ราคาหลักทรัพย์

@ 19 กรกฎาคม 67

ราคาเปิดตลาด

11.40

ราคาปิดตลาด

11.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.40 - 11.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

394,600

มูลค่าการซื้อขาย

4,537,660