ราคาหลักทรัพย์

@ 26 มกราคม 66

ราคาเปิดตลาด

13.80

ราคาปิดตลาด

13.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

13.40 - 13.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

138,004

มูลค่าการซื้อขาย

1,863,310