ราคาหลักทรัพย์

@ 03 สิงหาคม 63

ราคาเปิดตลาด

9.70

ราคาปิดตลาด

9.60

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-1.03%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.60 - 9.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

142,521

มูลค่าการซื้อขาย

1,370,540