ราคาหลักทรัพย์

@ 11 ตุลาคม 62

ราคาเปิดตลาด

20.50

ราคาปิดตลาด

20.70

เปลี่ยนแปลง (%)

0.20 (0.98%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.40 - 20.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

188,900

มูลค่าการซื้อขาย

3,894,730