ราคาหลักทรัพย์

@ 23 กันยายน 64

ราคาเปิดตลาด

9.15

ราคาปิดตลาด

9.10

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.55%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.10 - 9.15

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

94,500

มูลค่าการซื้อขาย

861,925