ราคาหลักทรัพย์

@ 06 มิถุนายน 66

ราคาเปิดตลาด

12.30

ราคาปิดตลาด

12.40

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 (0.81%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.20 - 12.40

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

298,100

มูลค่าการซื้อขาย

3,666,310