ราคาหลักทรัพย์

@ 24 มิถุนายน 65

ราคาเปิดตลาด

9.10

ราคาปิดตลาด

9.05

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.05 - 9.15

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

178,800

มูลค่าการซื้อขาย

1,625,490