ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP T21


Performance of GCP T21


Segment Profile of GCP T21


Nationality Profile of GCP T21



โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

Gross ARR and Occupancy Rate of GCP RD


Performance of GCP RD


Segment Profile of GCP RD


Nationality Profile of GCP RD


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP S55


Performance of GCP S55


Segment Profile of GCP S55

Nationality Profile of GCP S55


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

                                                                                                              Gross ADR and Occupancy Rate of GCP Pattaya

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  Performance of GCP Pattaya (หน่วย :ล้านบาท)

                                                                                                       


                                                                                                                           Segment Profile of GCP Pattaya


                                                                                                         


                                                                                                                            Nationality Profile of GCP Pattaya


                                                                                                         


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา

                                                                                                                                      Gross ADR and Occupancy Rate of GCP Space Pattaya

                                                                                                           

                                                                                                            Performance of GCP Space Pattaya (หน่วย :ล้านบาท)

                                                                                                             

                                                                                                                         Segment Profile of GCP Space Pattaya

                                                                                                                                                 

                                                                                                                          Nationality Profile of GCP Space Pattaya