ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP T21


Performance of GCP T21


Segment Profile of GCP T21


Nationality Profile of GCP T21



โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

Gross ARR and Occupancy Rate of GCP RD

Performance of GCP RD


Segment Profile of GCP RD


Nationality Profile of GCP RD


โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP S55

Performance of GCP S55

Segment Profile of GCP S55

Nationality Profile of GCP S55

FUND LEVEL

-