ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP T21


Performance of GCP T21


Segment Profile of GCP T21


Nationality Profile of GCP T21โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ

Gross ARR and Occupancy Rate of GCP RD


Performance of GCP RD


Segment Profile of GCP RD


Nationality Profile of GCP RDโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55

Gross ADR and Occupancy Rate of GCP S55


Performance of GCP S55


Segment Profile of GCP S55

Nationality Profile of GCP S55


FUND LEVEL