ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล


กองทรัสต์มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม โดยมุ่งเน้นการจัดการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด ปัจจุบันกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมจำนวน 5 โรงแรม รายละเอียดการลงทุนเป็นดังต่อไปนี้

1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บริเวณแยกอโศก กรุงเทพฯ มีพื้นที่รวมประมาณ 47,298 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าประมาณ 21,090 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 21,914 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร สามารถเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ การลงทุน ท่องเที่ยว บันเทิง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงอยู่ติดกับเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำในย่านสุขุมวิท จึงมีลูกค้านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเข้าพักเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง


2) สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2581 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยตั้งอยู่บนถนนราชดำริ มีพื้นที่รวมประมาณ 66,628 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าประมาณ 35,120 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 16,526 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 14,982 ตารางเมตร อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ ซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว คอนโดมิเนียม อาคารที่พักอาศัย สวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมือง


3) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สุขุมวิท 55 เป็นระยะเวลาประมาณ 27 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2590 จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท มีพื้นที่รวมประมาณ 42,920 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าประมาณ 18,139 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 16,461 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 8,320 ตารางเมตร อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ ซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว คอนโดมิเนียม อาคารที่พักอาศัย สวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมือง


4) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยา เป็นระยะเวลา ประมาณ 28 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2595 จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ สเปซ พัทยาประกอบด้วยห้องพักจำนวน 490 ห้อง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 73,057 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี บนถนนพัทยา-นาเกลือที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยโครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเพียง 700 เมตร อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร สถานบันเทิง บาร์ และศูนย์การค้า ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ                                                                                                                                    

5) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา เป็นระยะเวลา ประมาณ 25 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 13 มกราคม 2592 จากบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา ประกอบด้วยห้องพักจำนวน 396 ห้อง รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 41,022 ตารางเมตร โครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจสำคัญของจังหวัดชลบุรี บนถนนพัทยาเหนือ ตัดกับถนนพัทยาสาย 2 และถนนเพ็ชรตระกูลที่มีการคมนาคมที่สะดวก โดยโครงการตั้งอยู่ห่างจากชายหาดพัทยาเพียง 500 เมตร นอกจากนี้ โครงการยังมีข้อได้เปรียบจากการมีที่ตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันกับศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา อีกทั้งยังแวดล้อมไปด้วยร้านอาหาร สถานบันเทิง บาร์ และศูนย์การค้า ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักอาศัยในโครงการ        

ราคาหลักทรัพย์

@ 19 กรกฎาคม 67


ราคาเปิดตลาด

11.40

ราคาปิดตลาด

11.50

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00 (0.00%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

11.40 - 11.50

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

394,600

มูลค่าการซื้อขาย

4,537,660


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 มีนาคม 67


มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8310
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.1567
(0.0134%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

12,409,848,105.13
 


NEWS


12 ก.ค. 67

LHHOTEL ติดอันดับหลักทรัพย์กลุ่ม ESG Emerging ปี 67

15 พ.ค. 67

แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทนครั้งที่ 2/2567 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

20 มิ.ย. 60

LHHOTEL News Clipping 20 Jun 2017

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร