ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล


กองทรัสต์มีนโยบายลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม โดยมุ่งเน้นการจัดการจัดหาผลประโยชน์ในรูปของรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ หรือรายได้อื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งกองทรัสต์มีจุดมุ่งหมายที่จะลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของฐานรายได้ของกองทรัสต์ รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่น และ/หรือ หลักทรัพย์อื่น และ/หรือ การหาดอกผลอื่นโดยวิธีใด ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด ปัจจุบันกองทรัสต์ได้เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมจำนวน 2 โรงแรม รายละเอียดการลงทุนเป็นดังต่อไปนี้

1) สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เป็นระยะเวลาประมาณ 25 ปี จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท บริเวณแยกอโศก กรุงเทพฯ มีพื้นที่รวมประมาณ 47,298 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าประมาณ 21,090 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 21,914 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 4,294 ตารางเมตร สามารถเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจ การลงทุน ท่องเที่ยว บันเทิง และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมถึงอยู่ติดกับเทอร์มินอล 21 ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำในย่านสุขุมวิท จึงมีลูกค้านักท่องเที่ยวและนักธุรกิจเข้าพักเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง

2) สิทธิการเช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และกรรมสิทธิ์ในสังหาริมทรัพย์ของโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ เป็นระยะเวลาประมาณ 21 ปี ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31พฤษภาคม 2581 จากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยตั้งอยู่บนถนนราชดำริ มีพื้นที่รวมประมาณ 66,628 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ให้เช่าประมาณ 35,120 ตารางเมตร พื้นที่ส่วนกลางประมาณ 16,526 ตารางเมตร และพื้นที่จอดรถประมาณ 14,982 ตารางเมตร อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTSสถานีราชดำริ ซึ่งเป็นถนนสำคัญในกรุงเทพมหานคร ที่มีทั้งอาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว คอนโดมิเนียม อาคารที่พักอาศัย สวนสาธารณะและศูนย์ประชุมใจกลางเมือง



ทั้งสองแห่งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองใกล้สถานที่น่าสนใจต่างๆมากมาย
ทำให้จำนวนแขกที่เข้าพักเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ



ราคาหลักทรัพย์

@ 11 ตุลาคม 62


ราคาเปิดตลาด

20.50

ราคาปิดตลาด

20.70

เปลี่ยนแปลง (%)

0.20 (0.98%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

20.40 - 20.70

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

188,900

มูลค่าการซื้อขาย

3,894,730


มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

@ 31 สิงหาคม 62


มูลค่าหน่วยลงทุน

12.6752
 

เปลี่ยนแปลง (%)

0.1654
(0.0132%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

6,818,283,288.73
 


NEWS


30 ก.ย. 62

รายงาน NAV_LHHOTEL 31 สิงหาคม 2562

13 ส.ค. 62

สถานการณ์การท่องเที่ยงครึ่งปี 2562

20 มิ.ย. 60

LHHOTEL News Clipping 20 Jun 2017

Gallery


ติดตามการอัพเดทข่าวสาร