การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่คณะกรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมายXD
วันที่จ่าย
เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาท/หน่วย)
รอบผลประกอบการ
28 เม.ย. 2559
10 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559
0.0530
11 ธ.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
28 เม.ย. 2559
10 พ.ค. 2559
27 พ.ค. 2559
0.2000
01 ม.ค. 2559 - 31 มี.ค. 2559
02 ส.ค. 2559
11 ส.ค. 2559
31 ส.ค. 2559
0.2650
01 เม.ย. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
04 พ.ย. 2559
16 พ.ย. 2559
30 พ.ย. 2559
0.2375
01 ก.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2559
24 ก.พ. 2560
08 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
0.2300
01 ต.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
03 เม.ย. 2560
11 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
0.2300
01 ม.ค. 2560 - 31 มี.ค. 2560
01 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
0.2000
01 เม.ย. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
31 ต.ค. 2560
10 พ.ย. 2560
29 พ.ย. 2560
0.2850
01 ก.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2560
14 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
0.2530
01 ต.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
16 พ.ค. 2561
28 พ.ค. 2561
14 มิ.ย. 2561
0.2400
01 ม.ค. 2561 - 31 มี.ค. 2561
3 ส.ค. 2561
15 ส.ค. 2561
31 ส.ค. 2561
0.2800
01 เม.ย. 2561 - 30 มิ.ย. 2561
30 ต.ค. 256112 พ.ย. 256128 พ.ย. 25610.300001 ก.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2561
12 ก.พ. 256225 ก.พ. 256214 มี.ค. 25620.280001 ต.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
 21 พ.ค. 2562
31 พ.ค. 256218 มิ.ย. 25620.240001 ม.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562
22 ก.ค. 25621 ส.ค. 256219 ส.ค. 25620.280001 เม.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
30 ต.ค. 256211 พ.ย. 256227 พ.ย. 25620.300001 ก.ค. 2562 - 30 ก.ย. 2562
13 ก.พ. 2563
25 ก.พ. 2563
12 มี.ค. 2563
0.290001 ต.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
19 พ.ค. 2563
29 พ.ค. 256318 มิ.ย. 25630.100001 ม.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2563
1 ธ.ค. 2565
13 ธ.ค. 2565
29 ธ.ค. 2565
0.250001 ก.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2565