งบการเงิน
14 พ.ค. 67

งบการเงินไตรมาส 1/2567 LHHOTEL

28 ก.พ. 67

งบการเงินรายปี 2566 LHHOTEL

13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566 LHHOTEL

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 2/2566 LHHOTEL

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 1/2566 LHHOTEL

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 LHHOTEL

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาส 3/2565 LHHOTEL

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 2/2565 LHHOTEL

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 1/2565 LHHOTEL

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 LHHOTEL

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาส 3/2564 LHHOTEL

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 2/2564 LHHOTEL

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 1/2564 LHHOTEL

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 LHHOTEL

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาส 3/2563 LHHOTEL

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 2/2563 LHHOTEL

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 1/2563 LHHOTEL

11 ก.พ. 63

งบการเงินประจำปี 2562 LHHOTEL

11 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาส 3/2562 LHHOTEL

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 2/2562 LHHOTEL

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 1/2562 LHHOTEL

28 ก.พ. 62

งบการเงินประจำปี 2561 LHHOTEL

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาส 3/2561 LHHOTEL

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 2/2561 LHHOTEL

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 1/2561 LHHOTEL

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560 LHHOTEL

14 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560 LHHOTEL

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

15 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

28 มิ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 1/2560 LHHOTEL

01 มี.ค. 60

งบการเงินประจำปี 2559 LHHOTEL

15 พ.ย. 59

งบการเงินไตรมาส 3/2559

15 ส.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 2/2559

16 พ.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 1/2559

26 ก.พ. 59

งบการเงินประจำปี 2558 LHHOTEL